Jus stebi viešos miesto kameros

Jei nežinojote, mieste pilna stebėjimo kamerų, kurios Jus stebi.

Šis katinas ką tik vieną iš jų surado :)

Comments