Batimetrinis Drabužaičio ežero žemėlapis


Drabužaitis – ežeras Lietuvoje, Trakų rajone, Aukštadvario regioniniame parke, 9 km į rytus nuo Aukštadvario. Ilgis šiaurės vakarų – pietryčių kryptimi 0,9 km, didžiausias plotis 0,7 km. Giliausia vieta siekia 5,9 m. Krantai rytuose ir pietuose statūs, ardomi, kitur – supelkėję, žemi. Iš pietų ir rytų ežerą supa Spindžiaus miškas. Atabradas platus, lėkštas. Į Drabužaitį iš šiaurės įteka du upeliai (iš Juodžiuko ir bevardžio ežerų), vakaruose išteka upelis į Drabužio ežerą (Strėvos baseinas).

Ežere sugaunamos 7 rūšių žuvys. Į vakarus nuo Drabužaičio yra Drabužninkų kaimas. 
Rytiniame ežero krante stūkso kalva, kur palaidoti 1831 m. sukilimo dalyviai.

Informacijos šaltiniai: 

Comments