Batimetrinis Dirdų ežero žemėlapis


Dirdų ežeras – ežeras šiaurės rytų Lietuvoje, Rokiškio rajone, apie 10 km į rytus nuo Obelių. Ilgis šiaurės - pietų kryptimi 1,7 km, didžiausias plotis 0,5 km. Giliausia vieta siekia 27,3 m. Ežero dubuo rininės kilmės. Krantai statūs, aukšti, o kranto linija vingiuota. Atabradas siauras, smėlingas, apaugęs 2–6 m pločio nendrių juosta. Dugną dengia sapropelingas molis. Pakrantė apaugusi alksnių sąžalynais, iš pietų prieina miškas. Pietuose ir vakaruose į Dirdų ežerą įteka keli upeliai, o šiaurėje išteka Kriaunos intakas Vertybiškis.

Šiauriniame ežero krante yra Dirdų kaimas.

Informacijos šaltiniai:

Comments